The Figo Affair: The Transfer that Changed Football (2022) หลุยส์ ฟีโก้: การย้ายทีมครั้งประวัติศาสตร์
Your Vote:
Be the first to rate.

The Figo Affair: The Transfer that Changed Football (2022) หลุยส์ ฟีโก้: การย้ายทีมครั้งประวัติศาสตร์

The Figo Affair: The Transfer that Changed Football (2022) หลุยส์ ฟีโก้: การย้ายทีมครั้งประวัติศาสตร์
เรื่องย่อ : สารคดีเรื่องนี้เน้นย้ำถึงข้อตกลงที่ขัดแย้งกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอล และผู้เล่นพิเศษที่เป็นศูนย์กลางของพายุ: ลูอิส ฟิโก้
  • Comments
  • Details