The First Omen (2024) By 1XBET
Your Vote:
Be the first to rate.

The First Omen (2024) By 1XBET

The First Omen (2024) By 1XBET
หญิงสาวชาวอเมริกันคนหนึ่งถูกส่งไปยังกรุงโรมเพื่อเริ่มต้นชีวิตรับใช้คริสตจักร แต่ต้องเผชิญกับความมืดมิดที่ทำให้เธอตั้งคำถามกับศรัทธาของเธอ และค้นพบแผนการสมรู้ร่วมคิดที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งหวังว่าจะนำมาซึ่งการกำเนิดของความชั่วร้ายที่จุติขึ้นมาเป็นมนุษย์

  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.