The Fox and the Hound 2 เพื่อนแท้ในป่าใหญ่ 2
Your Vote:
Be the first to rate.
8 IMDB Rating 161 Views

The Fox and the Hound 2 เพื่อนแท้ในป่าใหญ่ 2

The Fox and the Hound 2 (2006) เพื่อนแท้ในป่าใหญ่ 2 ด้วยแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นสุดรักเรื่อง The Fox & The Hound (เพื่อนแท้ในป่าใหญ่) ดิสนีย์มีความยินดีที่จะสานต่อเรื่องราวมิตรภาพที่ไม่เหมือนใครของ ท็อด และ คอปเปอร์ ในตอนต่ออีกครั้งทั้งคู่ต่างเติบโตมาด้วยกัน เรียนรู้และรักกันอย่างเพื่อนสนิท เป็นเงาตามตัวของกันและกันเสมอมาโดยไม่เคยคิดว่า สายพันธุ์ของตนต่างเป็นศัตรูผู้ล่ากันและกันมานาน และแล้วสถานการณ์ทดสอบมิตรภาพระหว่างสายพันธุ์ก็ถูกทดสอบอีกครั้ง เมื่อคอปเปอร์ถูกแยกไปรับการรักษา มิตรภาพของทั้งคู่จะเป็นอย่างไร เมื่อต่างต้องแยกจากกันและสัญชาตญาณแห่งการล่าของแต่ละสายพันธุ์ เริ่มตื่นตัวขึ้นเมื่อพบกันอีกครั้ง ทั้งคู่จะยังจดจำถึงมิตรภาพและความรักได้หรือไม่ มิตรภาพหรือสัญชาตญาณจะเป็นฝ่ายชนะ


The Fox and the Hound 2 (2006) เพื่อนแท้ในป่าใหญ่ 2 ด้วยแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นสุดรักเรื่อง The Fox & The Hound (เพื่อนแท้ในป่าใหญ่) ดิสนีย์มีความยินดีที่จะสานต่อเรื่องราวมิตรภาพที่ไม่เหมือนใครของ ท็อด และ คอปเปอร์ ในตอนต่ออีกครั้งทั้งคู่ต่างเติบโตมาด้วยกัน เรียนรู้และรักกันอย่างเพื่อนสนิท เป็นเงาตามตัวของกันและกันเสมอมาโดยไม่เคยคิดว่า สายพันธุ์ของตนต่างเป็นศัตรูผู้ล่ากันและกันมานาน และแล้วสถานการณ์ทดสอบมิตรภาพระหว่างสายพันธุ์ก็ถูกทดสอบอีกครั้ง เมื่อคอปเปอร์ถูกแยกไปรับการรักษา มิตรภาพของทั้งคู่จะเป็นอย่างไร เมื่อต่างต้องแยกจากกันและสัญชาตญาณแห่งการล่าของแต่ละสายพันธุ์ เริ่มตื่นตัวขึ้นเมื่อพบกันอีกครั้ง ทั้งคู่จะยังจดจำถึงมิตรภาพและความรักได้หรือไม่ มิตรภาพหรือสัญชาตญาณจะเป็นฝ่ายชนะ  • Comments
  • Details