The Gossip (2021)
Your Vote:
Be the first to rate.

The Gossip (2021)

The Gossip (2021)
เรื่องย่อ : อีร์ฟาน ชายผู้บริสุทธิ์ที่ใช้ชีวิตธรรมดา ถูกแสดงเป็นปีศาจที่จุติมาโดยการพิจารณาคดีของสื่อ มีการเดินทางกลับสู่ชีวิตปกติสำหรับผู้ชายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่? อิรฟานมีอะไรมากกว่าที่เห็นไหม?
  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.