The January Man (1989) คดีราศีมรณะ
Your Vote:
Be the first to rate.
5.6 IMDB Rating 73 Views

The January Man (1989) คดีราศีมรณะ

()
The January Man (1989) คดีราศีมรณะ
สองปีหลังจากถูกบังคับให้ออกจาก NYPD นิคผู้เล่นพิฆาตได้รับการอภัยจากนายกเทศมนตรีให้จับฆาตกรต่อเนื่องหลังจากการฆาตกรรมครั้งที่ 11 ของผู้หญิง


The January Man (1989) คดีราศีมรณะ
สองปีหลังจากถูกบังคับให้ออกจาก NYPD นิคผู้เล่นพิฆาตได้รับการอภัยจากนายกเทศมนตรีให้จับฆาตกรต่อเนื่องหลังจากการฆาตกรรมครั้งที่ 11 ของผู้หญิง  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.