The Last Word (2017)
Your Vote:
Be the first to rate.
6.6 IMDB Rating 60 Views

The Last Word (2017)

เรื่องของ แฮร์เรียต ลอเลอร์ (เชอร์ลีย์ แม็กเลน) นักธุรกิจหญิงปลดเกษียณ ที่ต้องการควบคุมทุกอย่างรอบตัวเธอ เมื่อเธอตัดสินใจเขียนข่าวมรณกรรมของเธอเอง แอนน์ เชอร์แมน (อะแมนดา ไซเฟร็ด) นักข่าวสาว จำต้องรับภาระในการหาความจริง ซึ่งส่งผลต่อมิตรภาพที่เปลี่ยนไปในชีวิตของเธอเองเรื่องของ แฮร์เรียต ลอเลอร์ (เชอร์ลีย์ แม็กเลน) นักธุรกิจหญิงปลดเกษียณ ที่ต้องการควบคุมทุกอย่างรอบตัวเธอ เมื่อเธอตัดสินใจเขียนข่าวมรณกรรมของเธอเอง แอนน์ เชอร์แมน (อะแมนดา ไซเฟร็ด) นักข่าวสาว จำต้องรับภาระในการหาความจริง ซึ่งส่งผลต่อมิตรภาพที่เปลี่ยนไปในชีวิตของเธอเอง  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.