The Meddler จอมจุ้นคุณแม่ (2015)
Your Vote:
Be the first to rate.
6.3 IMDB Rating 50 Views

The Meddler จอมจุ้นคุณแม่ (2015)

เรื่องย่อ The Meddler จอมจุ้นคุณแม่
เมื่อมาร์นีย์เสียสามีและกลายเป็นม่ายสาวใหญ่ มีหรือสาวเปรี้ยวอย่างเธอจะนั่งจมทุกข์!?! เธอตัดสินใจย้ายบ้านย้านถิ่นฐานจากนิวยอรค์ ข้ามทวีปไปหาลูกสาวที่ลอสแองเจิลลิสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแค่มาร์นีย์เท่านั้น..ชีวิตของลูกสาวเธอก็ด้วย!!ผลงานเรียกเสียงหัวเราะไปพร้อมกับอุ่นหัวใจรักจากฝีมือการแสดงของนักแสดงรางวัลออสการ์ของซูซาน ซาแรนดอน ที่จะมาสร้างความประทับใจอีกครั้งเรื่องย่อ The Meddler จอมจุ้นคุณแม่
เมื่อมาร์นีย์เสียสามีและกลายเป็นม่ายสาวใหญ่ มีหรือสาวเปรี้ยวอย่างเธอจะนั่งจมทุกข์!?! เธอตัดสินใจย้ายบ้านย้านถิ่นฐานจากนิวยอรค์ ข้ามทวีปไปหาลูกสาวที่ลอสแองเจิลลิสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแค่มาร์นีย์เท่านั้น..ชีวิตของลูกสาวเธอก็ด้วย!!ผลงานเรียกเสียงหัวเราะไปพร้อมกับอุ่นหัวใจรักจากฝีมือการแสดงของนักแสดงรางวัลออสการ์ของซูซาน ซาแรนดอน ที่จะมาสร้างความประทับใจอีกครั้ง  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.