The Outpost (2020) ผ่ายุทธภูมิล้อมตาย
10
Your Vote:
Voting: 10 /10 (1)
6.8 IMDB Rating 867 Views

The Outpost (2020) ผ่ายุทธภูมิล้อมตาย

The Outpost (2020) ผ่ายุทธภูมิล้อมตาย
เรื่องย่อ : 54 คน กับอาวุธที่มีจำกัด ปะทะ 400 คน ซึ่งอาวุธครบมือ แต่เป้าหมายของภารกิจนี้มีเพียงอย่างเดียวคือ ต้องรอด!


  • Comments
  • Details