The Swimmers (2022)
Your Vote:
Be the first to rate.

The Swimmers (2022)

The Swimmers (2022)
เรื่องย่อ : สองพี่น้องจากซีเรียที่โดนสงครามทำลายย่อยยับ ต้องเผชิญความยากลำบาก พร้อมทุ่มเทกายใจและใช้ทักษะว่ายน้ำมาสร้างวีรกรรมยิ่งใหญ่ในการแข่งกีฬาโอลิมปิกปี 2016 ที่รีโอเดจาเนโร


  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.