The Worst Person in the World (2021) หัวใจไม่สงบอยากจบที่เธอ
Your Vote:
Be the first to rate.

The Worst Person in the World (2021) หัวใจไม่สงบอยากจบที่เธอ

The Worst Person in the World (2021) หัวใจไม่สงบอยากจบที่เธอ
เรื่องย่อ : เรื่องราวสี่ปีในชีวิตของจูลี่ หญิงสาวผู้สำรวจชีวิตรักที่มีปัญหาและดิ้นรนเพื่อค้นหาเส้นทางอาชีพของเธอ ทำให้เธอได้มองตามความเป็นจริงว่าเธอเป็นใคร
  • Comments
  • Details