Transit 17 (2019)
9.0
Your Vote:
Voting: 9.0 /10 (1)
3.1 IMDB Rating

Transit 17 (2019)

()
Transit 17 (2019)
เรื่องย่อ: ปี 2026 - ยุโรปได้รับความเสียหายจากไวรัสที่ทำให้ประชากรส่วนใหญ่กลายเป็นซอมบี้ แต่ก็มีบางคนที่ยังมีความหวังว่าจะสามารถมีชีวิตที่ปกติสุขได้อีกครั้งพวกเขาคือ The Resistance

  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.