Troop Zero (2019)
Your Vote:
Be the first to rate.
7.2 IMDB Rating

Troop Zero (2019)

Togo (2019) ซับไทย
เรื่องย่อ: ในชนบทปี 1977 จอร์เจียสาวในฝันที่ไม่เหมาะกับชีวิตในอวกาศ เมื่อการแข่งขันระดับชาติมอบโอกาสให้เธอในความฝันของเธอที่จะถูกบันทึกไว้ในบันทึกทองคำของนาซ่าเธอรับสมัครกองกำลังชั่วคราวของเบอร์ดี้ลูกเสือเพื่อสร้างมิตรภาพที่ยาวนานตลอดชีวิต

Troop Zero (2019) ซับไทย
เรื่องย่อ: ในชนบทปี 1977 จอร์เจียสาวในฝันที่ไม่เหมาะกับชีวิตในอวกาศ เมื่อการแข่งขันระดับชาติมอบโอกาสให้เธอในความฝันของเธอที่จะถูกบันทึกไว้ในบันทึกทองคำของนาซ่าเธอรับสมัครกองกำลังชั่วคราวของเบอร์ดี้ลูกเสือเพื่อสร้างมิตรภาพที่ยาวนานตลอดชีวิต

  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.