Tune in for Love คลื่นรักสื่อใจ (2019)
Your Vote:
Be the first to rate.
6.9 IMDB Rating 1,299 Views

Tune in for Love คลื่นรักสื่อใจ (2019)

คำอธิบาย : ในปี 1997 ในช่วงวิกฤตกองทุนการเงินระหว่างประเทศคนสองคนพบกันในขณะที่แลกเปลี่ยนเรื่องราวในรายการวิทยุ พวกเขาตกหลุมรัก แต่ดูเหมือนจะไม่ถูกจังหวะ

  • Comments
  • Details