Unknown: Cosmic Time Machine (2023) เปิดโลกลับ: คอสมิคไทม์แมชชีน
Your Vote:
Be the first to rate.

Unknown: Cosmic Time Machine (2023) เปิดโลกลับ: คอสมิคไทม์แมชชีน

Unknown: Cosmic Time Machine (2023) เปิดโลกลับ: คอสมิคไทม์แมชชีน
เรื่องย่อ : สารคดีเรื่องนี้ติดตามการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ นับจากจุดเริ่มต้นจนถึงการเปิดตัวของกล้องโทรทรรศน์เจมส์ เวบบ์ ที่ปลุกจินตนาการด้วยภาพถ่ายที่แจ่มชัดของกาแล็กซีอันไกลโพ้น

  • Comments
  • Details