Walking Tall ไอ้ก้านยาว (1973)
Your Vote:
Be the first to rate.
7 IMDB Rating 253 Views

Walking Tall ไอ้ก้านยาว (1973)

เรื่องย่อ : Walking Tall ไอ้ก้านยาว
เรื่องราวชีวิตของนายอำเภอ บิลฟอร์ด พุสเซอร์ (โจ ดอน เบเกอร์) แห่งแม็กเนียรี่ เคาน์ตี้ รัฐเทนเนสซี่กับการต่อสู้และภาระกิจที่สำคัญที่จะต้องปกป้องคุ้มครองชาวบ้านให้ได้รับความสงบสุข ถูกกล่าวขานจนกลายเป็นตำนาน ไอ้ก้านยาว


เรื่องย่อ : Walking Tall ไอ้ก้านยาว
เรื่องราวชีวิตของนายอำเภอ บิลฟอร์ด พุสเซอร์ (โจ ดอน เบเกอร์) แห่งแม็กเนียรี่ เคาน์ตี้ รัฐเทนเนสซี่กับการต่อสู้และภาระกิจที่สำคัญที่จะต้องปกป้องคุ้มครองชาวบ้านให้ได้รับความสงบสุข ถูกกล่าวขานจนกลายเป็นตำนาน ไอ้ก้านยาว  • Comments
  • Details