White Fang (Croc-Blanc) (2018) ไอ้เขี้ยวขาว
Your Vote:
Be the first to rate.
6.7 IMDB Rating 67 Views

White Fang (Croc-Blanc) (2018) ไอ้เขี้ยวขาว

เรื่องย่อ: ความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าหมาป่าลูกผสมจะนำไปสู่การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่เมื่อมันต้องรับใช้เจ้านายสามคนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเรื่องย่อ: ความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าหมาป่าลูกผสมจะนำไปสู่การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่เมื่อมันต้องรับใช้เจ้านายสามคนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  • Comments
  • Details
  • Details

    No details have been added.