Whiteout ไวท์เอาท์ มฤตยูขาวสะพรึงโลก (2009)
Your Vote:
Be the first to rate.
7.4 IMDB Rating 418 Views

Whiteout ไวท์เอาท์ มฤตยูขาวสะพรึงโลก (2009)

คำอธิบาย : สหรัฐอเมริกาจอมพล Carrie Stetko ติดตามนักฆ่าในแอนตาร์กติกาเนื่องจากดวงอาทิตย์กำลังจะเริ่มขึ้นเป็นเวลาหกเดือน


คำอธิบาย : สหรัฐอเมริกาจอมพล Carrie Stetko ติดตามนักฆ่าในแอนตาร์กติกาเนื่องจากดวงอาทิตย์กำลังจะเริ่มขึ้นเป็นเวลาหกเดือน



  • Comments
  • Details