Wild for the Night (48 Hours to Live) (2016)
Your Vote:
Be the first to rate.
4.1 IMDB Rating 44 Views

Wild for the Night (48 Hours to Live) (2016)

ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดสดใหม่จากการบำบัดและตามล่าทั้งสองด้านของกฎหมายกลับบ้านเพื่อแก้ปัญหาการฆาตกรรมของน้องสาวของเขาและพบว่าตัวเองเข้าไปพัวพันกับเกมแก้แค้นในวงจรสโมสร LA


ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดสดใหม่จากการบำบัดและตามล่าทั้งสองด้านของกฎหมายกลับบ้านเพื่อแก้ปัญหาการฆาตกรรมของน้องสาวของเขาและพบว่าตัวเองเข้าไปพัวพันกับเกมแก้แค้นในวงจรสโมสร LA  • Comments
  • Details
  • Details