Zero Dark Thirty (2012) ยุทธการถล่มบินลาเดน
Your Vote:
Be the first to rate.
5.9 IMDB Rating 94 Views

Zero Dark Thirty (2012) ยุทธการถล่มบินลาเดน

คำอธิบาย : ประวัติการณ์ของการตามล่าหาหัวหน้าผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะห์มานานนับสิบปี Osama bin Laden หลังจากการโจมตีเมื่อเดือนกันยายน 2544 และการตายของเขาอยู่ในมือของกองทัพเรือ S.E.A.L.s ทีม 6 ในเดือนพฤษภาคม 2554


คำอธิบาย : ประวัติการณ์ของการตามล่าหาหัวหน้าผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะห์มานานนับสิบปี Osama bin Laden หลังจากการโจมตีเมื่อเดือนกันยายน 2544 และการตายของเขาอยู่ในมือของกองทัพเรือ S.E.A.L.s ทีม 6 ในเดือนพฤษภาคม 2554  • Comments
  • Details